Strona główna >> Aktualności >> ABC Magazyn Instalatora 2/2012 Dolne żródła pomp ciepła

W artykule Pana Mirosława Kozłowa można znaleźć ciekawe informacje na temat rodzajów dolnego źródła wykorzystywanych w systemach ogrzewania z pompą ciepła.

Podstawowe systemy dolnego źródła to oczywiście woda, grunt i powietrze.

Pompa ciepła powietrze woda

Jak zauważa autor, ostatni wymieniony rodzaj pomp ciepła powietrze-woda, w Polsce jest błędnie uważany za najmniej efektywny. W krajach, w których aspekt ekonomiczny jest równie istotny jak u nas, a klimat podobny, takich jak Niemcy czy Szwajcaria jest to system najczęściej montowany. W przeciwieństwie do pomp gruntowych nie ma konieczności projektowania dolnego źródła, a także ryzyka jego błędnego wykonania. Według autora system powietrzny szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku budynków modernizowanych, z dużym sezonowym rozbiorem ciepłej wody oraz obiektów z małą powierzchnią działki. Nieco zwiększone koszty eksploatacji rekompensuje niższy nakład inwestycyjny.

Decydując się na taki rodzaj pompy ciepła szczególną uwagę należy zwrócić na umiejscowienie jednostki zewnętrznej. Nie należy montować jej za blisko ścian budynku w celu uniknięcia zawilgocenia ścian w przypadku wydmychu w ich kierunku. Dodatkowo należy zadbać o odpowiednie odprowadzenie skroplin, najlepiej do kanalizacji deszczowej lub studzienki chłonnej. Gwarantuje to lepszą i stabilniejszą pracę urządzenia przy temperaturach zewnętrznych poniżej +5′C.

 

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę pomp ciepła marki Vaillant

Vaillant pompa ciepła

pompa ciepła

Vaillant pompa ciepła

Pompa ciepła powietrze woda

 

Vaillant_VWL_02

Vaillant_VWL_00

Vaillant_VWL_01