Strona główna >> Aktualności >> Magazyn Instalatora 12/2012 Serwis POŚ (2)

W artykule Pana Mariusza Piasny można znaleźć następujące wskazówki dotyczące kontroli systemów przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na podstawie informacji z niemieckich wytycznych DiBt z 2002 roku, dotyczących kontroli pracy oczyszczalni czynności konserwatorskie dzieli się na tą wykonywaną przez właściciela i wyspecjalizowaną do tego firmę serwisową. Z pewnością są one pomijane przez część polskich użytkowników, jednak warto wiedzieć co należy robić, by jak najdłużej cieszyć się czystym środowiskiem wokół własnego domu.

Zadaniem właściciela oczyszczalni typu SBR jest okresowe dokonywanie inspekcji podstawowej obejmującej:

 • wizualną kontrolę jakości odprowadzanych ścieków,
 • kontrolę, czy w komorze biologicznej znajduje się pływający osad – jeśli tak to należy go usunąć,
 • wpisanie do książki obsługi czasów dla poszczególnych faz pracy.

W Niemczech istnieje konieczność serwisowania urządzeń tego typu dwa razy do roku przez certyfikowaną firmę serwisową potwierdzoną pisemną umową. Do zakresu obowiązków serwisu należy:

 • sprawdzenie dziennika pod kątem występowania błędów oraz poprawności działania,
 • sprawdzenie poprawności działania urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni m.in. dyfuzora i pomp mamutowych,
 • sprawdzenie poprawności działania jednostki sterującej,
 • optymalizacja parametrów pracy urządzenia na podstawie próbek pobranych z reaktora SBR oraz oczyszczanych ścieków,
 • sprawdzenie osadnika pod kątem znajdującego się w nim osadu i w razie konieczności zlecenie jego usunięcia – ma to duże znaczenie dla prawidłowego działania oczyszczalni. Osad należy usuwać w momencie gdy wypełnia osadnik w 70%.
 • oczyszczenie elementów składowych z brudu,
 • sprawdzenie pod kątem uszkodzeń mechanicznych,
 • sprawdzenie wydajności napowietrzania,
 • sprawdzenie ilości osadu oraz stężenia tlenu w reaktorze SBR.

Oczywiście wszelkie czynności konserwatorskie należy odnotować w dzienniku.

W celu przedłużenia wydajności całego systemu przydomowej oczyszczalni ścieków zaleca się przede wszystkim:

 • ograniczenie ilości używanych detergentów czyszczących i piorących – wpłynie to również na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez oczyszczalnię,
 • utrzymanie drożności systemu rozsączającego;