Strona główna >> Aktualności >> SOTRALENTZ hybrydowa oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia Hybrydowa SL-BIO

Jest to idSOTRALENTZ pojemnik bio-duoealne rozwiązanie dla domów jednorodzinnych, niewielkich firm, pensjonatów, hoteli czy campingów, nie podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej i położonych na działkach o małej powierzchni lub z gruntem o małej chłonności wody.

Spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 12566-3 dotyczącej kontenerowych oczyszczalni ścieków potwierdzone badaniami wykonanymi w warunkach naturalnych.

Główne zalety hybrydowej oczyszczalni BIO-DUO, to:

  • niewielka powierzchnia wykopu,
  • bardzo dobra wydajność także przy nierównomiernym zrzucie ścieków,
  • korzystny system serwisowania,
  • brak konieczności budowy drenażu rozsączającego,
  • odbiornikiem oczyszczonych ścieków może być grunt, urządzenia wodne lub po prostu wody płynące;

Każdy system posiada osadnik wstępny, filtr szczelinowy, reaktor biologiczny z dmuchawą membranową i dyfuzory.

W pierwszym etapie następuje oddzielenie zawiesiny tłuszczy zawartych w ściekach i oczyszczanie beztlenowe. Etap drugi, oczyszczania tlenowego zachodzi w drugiej komorze. Znajduje się to złoże zanurzone oraz osadnik wtórny dla błony biologicznej

System odporny jest na nierównomierny dopływ ścieków i brak energii elektrycznej. Jednocześnie udało się utrzymać niskie koszty eksploatacji. Istnieje możliwość rozbudowy i modernizacji całego systemu.

Dla wymagających klientów stworzono system pełnego monitoringu i sterowania przez instalację EIB oraz Internet. Oczyszczalnie wyposażane są w karty pamięci na której rejestrowane są zarówno wszelkie przeprowadzone operacje i regulacje. Odczytów dokonuje Serwis Fabryczny.

Jak często należy wywozić osady z oczyszczalni SL-BIO?

Zależnie od obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń, raz na jeden do dwóch lat, powinno odbyć się usuwanie osadów i obumarłej błony biologicznej poprzez wypompowanie i wywiezienie przez wyspecjalizowaną firmę taborem asenizacyjnym.