Strona główna >> Aktualności >> Sterowanie pogodowe. Kiedy warto stosować regulator pogodowy?

Co to jest sterowanie pogodowe w instalacjach grzewczych?

Najprościej mówiąc jest to regulacja parametrów pracy instalacji w zależności od temperatury zewnętrznej. W wyniku zmiany temperatury na dworze , zmianie ulega temperatura wody w instalacji. Czym zimniej na zewnątrz tym cieplejsza woda krąży w grzejnikach. W tym celu na zewnątrz budynku montuje się czujnik temperatury, który wysyła informacje do sterownika pogodowego.

 

 

Dlaczego temperatura zewnętrzna ma wpływ na temperaturę wody w instalacji?

Straty cieplne budynku są bezpośrednio uzależnione od temperatury zewnętrznej. Im zimniej, tym szybciej obniża się temperatura w pomieszczeniach. Dlatego należy dostarczyć więcej energii w postaci cieplejszej wody w instalacji. Natomiast gdy temperatura na dworze rośnie to nie ma konieczności grzać wody do wysokich temperatur, bo straty cieplne budynku są mniejsze.

Jak kocioł oblicza potrzebną temperaturę?

Na podstawie wartości temperatury zewnętrznej (oś pozioma) i ustawionej krzywej grzewczej w regulatorze pogodowym ustala się temperaturę zasilania (oś pionowa). Krzywa grzewcza jest to specjalnie wyliczona funkcja, którą można zilustrować poniższym wykresem. Doboru numeru krzywej grzewczej dokonuje się zazwyczaj eksperymentalnie na konkretnej instalacji. Czym wyższy numer krzywej grzewczej, tym szybciej będzie osiągana zadana temperatura w pomieszczeniu. Jednocześnie trzeba pamiętać, że dzieje się tak ponieważ regulator będzie utrzymywał wyższą temperaturę w instalacji, co wiąże się z większymi kosztami ogrzewania.

 

Kiedy stosować regulator pogodowy?

Montaż automatyki pogodowej najlepiej sprawdza się w systemach z gazowymi kotłami kondensacyjnymi. Kotły niekondensacyjne i stałopalne ze względów na ochronę urządzenia przed kondensacją spalin, często posiadają ograniczenie minimalnej temperatury zasilania. Powoduje to możliwość przegrzewania pomieszczeń w okresach przejściowych, w których temperatura zasilania instalacji, wyliczona z krzywej grzewczej, jest niższa od minimalnej temperatury pracy instalacji. Niektóre urządzenia mogą się po prostu wyłączać przy temperaturach kilkunastu stopni w plusie, co powoduje niedogrzanie pomieszczeń. W takich przypadkach oczywiście można zastosować systemy mieszające, jednak znacząco podnosi to koszt inwestycji.

 

Dlaczego to się opłaca?

Ze względu na automatyczną zmianę parametrów instalacji. Zazwyczaj w ciągu dnia temperatury zewnętrzne są wyższe i nie ma konieczności grzania wody do wysokiego parametru, tak jak w nocy gdy temperatura spada. Dodatkowo temperatura zewnętrzna zmienia się niemal codziennie, jednego dnia jest słonecznie innego cały czas pada. Mało kto ma czas, by biegać do kotła co kilka godzin i korygować temperaturę zasilania, i co ważniejsze z pewnym wyprzedzeniem by utrzymać stały komfort cieplny.

Szczególnie w przypadku kotłów kondensacyjnych temperatura zasilania i powrotu ma bezpośredni wpływ na zużycie gazu. Czym niższa temperatura na powrocie, tym większy efekt kondensacji i zarazem niższy rachunek.

Zaletą sterowników jest też ochrona przed zamarznięciem instalacji. W przypadku spadku temperatury poniżej określonej wartości, sterownik wymusi prace kotła w celu ochrony instalacji nagrzewając pomieszczenia do kilku stopni powyżej zera.