Strona główna >> Usługi >> Instalacje >> Instalacja grzewcza

Od czego zacząć wykonanie instalacji centralnego ogrzewania?

Można powiedzieć, że instalacja centralnego ogrzewania składa się z trzech podstawowych elementów:

  • kotłowni – miejsca, w którym generowane jest ciepło,
  • systemu rur, którym transportuje się ciepło do pomieszczeń ogrzewanych,
  • odbiorników ciepła, które przekazują je do pomieszczeń – grzejniki, pętle ogrzewania podłogowego lub ściennego.

Wybór poszczególnych elementów do kotłowni, takich jak kocioł, wymienniki ciepła, zasobnik, wiąże się z doborem odpowiedniego systemu rur i odbiorników ciepła.

Decydując się na przykład na pompę ciepła, powinniśmy pamiętać o wykonaniu pozostałej części instalacji przystosowanej do systemu niskotemperaturowego. W szczególności chodzi o dobór grzejników, których moc zależy od temperatury wody w instalacji. Im niższa temperatura tym większego grzejnika potrzebujemy do ogrzania tego samego pomieszczenia. Do pomp ciepła w szczególności zaleca się ogrzewanie podłogowe.

Natomiast kotłownie na paliwa stałe, takie jak drewno czy węgiel, powinny mieć zapewniony odpowiedni odbiór ciepła.

Jak dobrać moc kotła?

Zawyżenie mocy kotła w stosunku do naszych potrzeb stwarza z reguły dwa problemy. Po pierwsze, z powodu zbyt małej ilości wody w układzie lub zasobniku może następować przegrzewanie wody w instalacji. Prawdą jest, że obecnie stosuje się różnego rodzaju zabezpieczenia, które reagują przed pojawieniem tego problemu, a kotły wyposaża się w układy wentylatorowe i sterujące. Pozwalają one na obniżenie temperatury wody w układzie i tym samym, wydawałoby się dostosowanie mocy urządzenia do pracy w naszej instalacji. W paktyce prowadzi to do drugiego problemu. Zbyt niska temperatura wody grzewczej powoduje kondensację pary wodnej znajdującej się w spalinach. Skrapla się ona i spływa do wnętrza kotła prowadząc do jego szybkiej korozji.

W starszych budynkach, gorzej izolowanych można przyjmowałosię 1kW mocy kotła na 10m^2 ogrzewanej powierzchni. Dla domu o powierzchni 120m^2 z reguły wystarczał jednofunkcyjny kocioł o mocy ok 12kW. Dla nowszych budynków moc kotła może być jeszcze mniejsza.

Istotnym elementem wpływającym na moc kotła jest zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Dlatego gazowe kotły dwufunkcyjne mają moc w okolicach 24kW, a gazowe przepływowe podgrzewacze wody 19kW. Jeżeli planujemy podgrzewać wodę na własną rękę, powinniśmy poświęcić chwilę na określenie zapotrzebowania szczytowego.