Z jakich tworzyw produkuje się instalacje, rury i kształtki kanalizacyjne?

Obecnie instalcje kanalizacyjne wykonuje się z różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Najczęściej wykorzystywanym materiałem do wykonywania instalacji w budownictwie mieszkaniowym są różne odmiany polichlorku winylu (PVC), a także polipropylen (PP) oraz żywice poliestrowe wzmacniane włóknem szklanym (GRE).

Zalety instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Instalacje wykonane z tworzyw sztucznych, ze względu na gładkie powierzchnie ścian charakteryzują się przede wszystkim dobrymi parametrami hydraulicznymi. W odróżnieniu od instalacji żeliwnych są lekkie i mają odpowiednio mniejsze przekroje poprzeczne. Montuje się je łatwo i szybko. Ze względu na plastyczność tych materiałów, w sprzedaży oferowanych jest wiele różnorodnych kształtek i rur o różnych przekrojach.

Nie ulegają one korozji, są odporne na działanie ścieków zawierających nawet znaczne ilości chemikaliów, powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych.

Precyzja wykonania, systemy połączeń kielichowych i zgrzewanych gwarantują szczelność w całym okresie użytkowania.

Przewaga w terenie.

Systemy tworzywowe dostosowane są do różnych obciążeń i wszelkich głębokości ułożenia w gruncie.Ze względu na zmniejszoną wagę instalacji z tworzywa, nie występuje konieczność wymiany gruntu lub fundamentowania instalacji zewnętrznych. Instalacja ułożona w gruncie odpowiada na obciązenia uginaniem się. Jeżeli grunt wykazuje dobre zagęszczenie odkształcenie rury jest niewielkie. Miedzy innymi dlatego z powodzeniem można stosować długie odcinki rur dochodzące do długości 12m.
Ograniczenia instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Słabym punktem tego typu instalacji, w porównaniu z instalacjami z żeliwa, jest ograniczona odporność na niskie i wysokie temperatury oraz spora rozszerzalność termiczna. Dlatego należy zwrócić uwagę na ich bezpośrednie sąsiedztwo. Przewody nie powinny znajdować się w bezpośrednim otoczeniu źródeł ciepła. W przypadku narażenia na skrajne temperatury stosuje się izolacje termiczne.

Podstawowe właściwości fizyko-chemiczne

powszechnie stosowanych materiałów PP i PVC zestawiono w tabeli.

PARAMETR JEDNOSTKA POLIPROPYLEN PP POLICHLOREK WINYLU PVC
Gęstość g/cm3 0,9 0,8-0,9
Temperatura mięknienia st. C 146 79
Wydłużenie przy zerwaniu % 500 80
Max temperatura do 2 min st. C 95 75
Max teperatura powyżej 2 min st. C 60 45

Instalacje wykonane z polipropylenu są odporniejsze na wyższe temperatury oraz żrące środki chemiczne. Dodatkowo wykazują większą odporność mechaniczną. Z powodzeniem można je stosować w gospodarstwach domowych i lokalach użytkowych.