Strona główna >> Usługi >> Kotły >> Montaż

Prawidłowy montaż urządzenia, działanie bez kłopotu!

W celu prawidłowego zainstalowania urządzenia grzewczego należy dokładnie zapoznać się z zaleniami producenta. Większość z nich precyzyjnie określa sposób montażu, wymagane elementy instalacji wodnej i gazowej, takie jak filtry, zawory oraz systemy kominowe.  Dobrze wykonany komin uchroni kocioł przed zalaniem kondensatem, czy deszczówką, a nas przed szkodliwymi spalinami. Warunki gwarancji nakładają obowiązek podłącznia urządzenia przez osoby posiadające do tego odpowiednie uprawnienia elektryczne i gazowe.

Jakie są kryteria przy montażu do instalacji z tworzyw sztucznych?

W celu wykonania poprawnego połączenia kotła z instalacją powinno się przestrzegać zasad podanych w opracowaniu pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”; Warszawa 1996, dr inż. L. Furtak, dr ha. inż. S. Rabiej oraz mgr inż. J. Wild.

Autorzy podają, że ” Nie należy łączyć przewodu z tworzywa sztucznego bezpośrednio z kotłem c.o. lub innym źródłem wytwarzającym ciepło, aby uniknąć bezpośredniego podgrzewania przewodu przez to urządzenie. Dlatego pomiędzy źródłem ciepła i przewodem z tworzywa sztucznego należy zamontować rurę metalową, o długości 0,5 m przy obliczeniowej temperaturze wody max. 60st. C i długości co najmniej 2 m przy wyższych temperaturach obliczeniowych. Wymaganie to można pominąć, jeśli producent kotła wyraża na to zgodę.”