Strona główna >> Usługi >> Kotły >> Piroliza drewna

Na czym polega różnica w porównaniu z tradycyjnym kotłem?

Kotły na prirolizę drewna do produkcji ciepła wykorzystują głównie energię spalania gazów powstałych w procesie termicznego rozkładu biomasy. W odróżnieniu od tradycyjnych kotłów na paliwa stałe jest to ekologiczne źródło energii cieplnej. Przemawiają za tym następujące  czynniki.

Dlaczego jest to ekologiczne?

Pierwszy, to praktycznie niewidoczne spaliny nad kominem oraz małe ilości powstającego popiołu. W dobrze rozpalonym kotle proces spalania biomasy zachodzi w temperaturze do 1400°C. Powoduje to szereg reakcji chemicznych, w wyniku których powstają głownie nietoksyczne produkty takie jak woda (H2O) i dwutlenek węgla (CO2). Natomiast stężenia tlenków aztotu (NOx) i tlenku węgla (CO) są na znacznie niższym poziomie niż zakładają normy. W porównaniu z paliwami kopalnymi biomasa praktycznie nie zawiera szkodliwych związków siarki, a do jej spalenia zużywa się znacznie mniej powietrza.

Drugi czynnik to odnawialne źródło energii. Jak dowodzą naukowcy spalanie biomasy nie powoduje zwiększania efektu cieplarnianego. Dzieje się tak, ponieważ rośliny podczas swego wzrostu zużywają dwutlenek węgla (CO2), wodę (H2O) i energię słoneczną, a produkują tlen (O2). Bilans zużycia dwutlenku węgla, pobieranego przez rośliny i powstałego w procesie spalania, jest zrównoważony.

Dlaczego jest to ekonomiczne?

Najważniejszym czynnikiem przemawiajacym za kotłami na zgazowywanie drewna jest aspekt ekonomiczny. Obecnie drewno jest najtańszym paliwem. Dodatkowo w wyniku pirolizy biomasy uzyskujemy znacznie więcej energii aniżeli spalając ją w tradycyjny sposób. Możemy zagospodarować odpadki biomasy z własnej działki. Przekłada się to bezpośrednio na obniżenie kosztów ogrzewania. Najnowsze rozwiązania techniczne ułatwiają użytkowanie i zmniejszają czas obsługi kotłowni.