Co to jest biomasa?

Biomasa jest materią organiczną pochodzącą głównie z obumarłych szczątków roślin. Ze względów technicznych na rynku dostępne są kotły wykorzystujące biomasę suchą. W grupie tej znaduje się drewno, sprasowane trociny – pelet, rośliny energetyczne, słoma, owies. Poza zróżnicowaniem cenowym, każdy rodzaj paliwa ma pewne charakterystyczne właściwości. Wpływają one na komfort użytkowania kotła.

Czy mogę spalać słomę w domowej kotłowni?

Kotły zalisane słomą posiadają duże komory spalania i raczej nie spotyka się ich w gospodarstwach domowych. Sam proces spalania słomy jest dosyć kłopotliwy. Po wrzuceniu załadunku następuje gwałtowne zapalenie się zewnętrznych warstw i wytworzenie dużej porcji ciepła. Powstający na powierzchni popiół ogranicza dostęp tlenu i zarazem spalanie warstw wewnętrznych. Dodatkowo warstwa popiołu i zwęglone szczątki łatwo zatykają ruszt uniemożliwiając dopływ powietrza do dalszego spalania. W pewnych sytuacjach może powstawać nieporządany produkt, żużel. Trudności dostarcza również załadunek paliwa. Ze względu na rozmiary sprasowanych bali oraz możliwość zapłonu zgromadzonego zapasu, procesu nie da się w prosty sposób zautomatyzować.

Owies zamiast węgla?

Wartość opałowa ziarna owsa wynosi około 17,1 MJ/kg, zaś węgla kamiennego średniej jakości 25,6 MJ/kg. W przeliczeniu można więc przyjąć, że 1 tonę węgla kamiennego średniej jakości można zastąpić przez 1,5 tony ziarna owsa. Owies jest łatwy do transportu, magazynowania i dozowania do kotła. W celu jego spalania należy zakupić specjalnie do tego zaprojektowany i przystosowany kocioł.